Занимание по драматерапия с кукла

През настоящата учебна 2013/14 година в процеса на работа на психолога - Стойна Калайджиева, се използва и драма терапията. Тя е целенасоченото използване на драматични и/или театрални процеси за постигане на определени терапевтични цели. Драма терапията е активна и се основава на опита. Тя може да осигури на участниците подходящ контекст, в който те да разказват своите истории, да си набелязват цели и да решават проблеми, да изразяват чувства или да достигнат до катарзис. Със средствата на драмата могат да бъдат изследвани активно дълбочината и измеренията на вътрешните преживявания и да бъдат подобрени междуличностните умения. Участниците могат да разширят своя репертоар от драматични роли и да открият, че техните собствени житейски роли са станали по-здрави. При учениците със СОП процесът се улеснява изключително много като се използват предимно любими персонажи на приказни герои, кукли, маскарадни костюми, облекла и др. нагледни средства.

Галерия

Новини

Покажи всички новини