Тренинг в насока антиагресия и превенция на рисковото поведение „Разпознавам и изразявам чувствата си”

На 27.11.13 г.  психологът в  Помощно училище  "Стефан Караджа" проведе тренинг в насока  антиагресия и превенция на рисковото поведение. В тренинга  взеха участие  ученици, възпитателите. Госпожа Вили Начева- психолог от РЗИ – Пловдив, бе гост на мероприятието. Тренингът даде възможност да се обърне внимание на преобладаващите чувства и емоции, които най-често се изпитват в ежедневието.  Участниците имаха възможност да разпознаят и назоват изпитвани чувства в набор от картинни лицеви изображения. Играта "Предай маската" помогна на учениците да дадат израз на чувствата си и да се опитата да се поставят на мястото на другарчето си. Те създадоха и своите „Карти на сърцето“,  като назоваха какво са изпитвали през деня,  в настоящия момент и в последно време, и с какво са свързани тези чувства за тях.  Г-жа Вили Начева обърна внимание на рисковото поведение и как то да бъде предотвратявано като се имат предвид  набора от лицевите изражения на заобикалящите ги хора. Тренингът създаде и атмосфера на искрено споделяне и толерантност сред учениците, възпитателите и водещите. Интерактивният модел на провеждане на мероприятието помогна за подобряване на взаимоотношенията, разнообразяване на ежедневието и по-дълбоко опознаване на участващите.

Галерия

Новини

Покажи всички новини