Играта сближава децата

       Играта е един от най-успешните методи за сближаване на децата и способства за изграждане на социалните им  умения. Включвайки се в нея учениците забравят различията помежду си, като етническа принадлежност, пол и  възраст. Чрез играта децата се зареждат  с много положителни емоции, преодоляват стеснението си и разкриват своя потенциал. Те се приучават на търпение, уважение и взаимопомощ, които качества водят до повишаване на сплотеността им.  

Галерия 

Новини

Покажи всички новини