Втора транснационална среща по проект Pathway +

На 9 и 10 май 2018 г. в Истанбул, Турция се проведе втората транснационална среща по проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway + по програма Еразъм +. На срещата, в която участваха представители на работните екипи от всички партниращи си по проекта страни, присъстваха директорът и психологът на Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив.

Посредством предварително подготвени презентации по темите, всички партньори запознаха аудиторията с реализираните и планувани дейности по популяризиране на проекта и разпространение на резултатите му. Презентираха се и осъществените до този момент дейности по Първия интелектуален продукт – описателна карта на подходящите педагогически подходи - проведени интервюта с педагогически специалисти, описани добри практики и изследвания на случаи.

Въз основа на тези интервюта, добри практики и изследвания на случаи ще се разработи картата на ефективните педагогически подходи, която ще даде възможност на учителите да разберат как по- добре да приобщят децата със специални образователни потребности в общообразователните училища. Този интелектуален продукт ще разгледа и определи естеството на педагогическите подходи, особено учебната среда в класната стая и методите и стиловете на преподаване, даващи възможност на децата с обучителни трудности да са пълноценни участници в учебния процес.

Галерия

Новини

Покажи всички новини