ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ПГВАД И ЦСОП - ПЛОВДИВ

За поредна година ЦСОП – гр. Пловдив работи съвместно с педагогическите специалисти от Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване ”Христо Ботев”. Във връзка с обучението на ученици със СОП в специалност “Производство на врати и прозорци”, ПГВАД "Христо Ботев" многократно е предоставяла на ЦСОП – гр. Пловдив разнообразни дидактични материали и пособия за практическа работа по професионална подготовка.

В сегашната обстановка, която налага дистанционно обучение, ПГВАД "Христо Ботев" изпраща подкрепящо писмо със следния текст:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ ЦСОП- ГР. ПЛОВДИВ,

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ гр. Пловдив,  е училище с вековна история. Имало е тежки моменти в развитието на гимназията, сега е един от тях. Въпреки създалата се ситуация, училището продължава своята дейност. Дистанционното обучение е предизвикателство за всички нас. Както преподавателите, така и учениците се адаптираме към възникналата ситуация.

Децата със специални образователни потребности, са едни от нас. Жизнено важно е обучението за тях да продължи, макар и от дистанция. Специалните учебни предмети, развиват техните умения, сръчности и мислене за справяне с възникващите трудности.   Поставянето на отделни задачи в домашни условия, тяхното изпълнение и решаване, кара децата да не се чувстват изолирани от обществото и да не спират своето развитие.

Готови сме, да подпомагаме, с каквото е необходимо, учебни и помощни материали, литература и др. за успешното протичане на учебния процес от дистанция.

ЦСОП–гр.Пловдив и ПГВАД „Христо Ботев“, е пример за сътрудничество и взаимопомощ в дни на изпитание и решаване на безпрецедентната ситуация в която се намираме.

Винаги сме на Ваше разположение!

С уважение,

ИНЖ. КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ

Директор на ПГВАД „Хр.Ботев“

Новини

Покажи всички новини