Арттерапията - желана дисциплина за всички ученици

      Целта на арттерапията е да стимулира изявата на детските емоции и чувства, свързани с конкретни преживявания, да създава нови възможности за опознаване на заобикалящата среда, адаптиране към нея и преодоляване на дефицити. Тя спомага развитието на сензорната интеграция като процес и е интерактивен синтез между изкуство и педагогика, насочен към подпомагане развитието и успешната социализация на децата със СОП, като съдейства и за когнитивното и емоционалното развитие чрез средствата на изкуството.

      Рисуването и декорирането подобряват фината моторика и сензитивността, моделирането и апликирането развиват въображението, зрително-моторната координация, естетиката и креативността.  Чрез четене, писане, драматизация и куклен театър насърчаваме себеизразяването, обогатяваме активния и пасивен речник, ритмиката и уменията за решаване на проблеми.

      Арттерапията, със своя интердисциплинарен подход е любима дисциплина за всички ученици, тя не налага задължителност, а с огромното си многообразие от възможности увлича децата в непосредствен  и естествен процес на взаимодействие ученик –  терапевт.

Галерия

Новини

Покажи всички новини