Първа международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

В периода 12 - 14 ноември 2018 г. в  парк-хотел “Москва”, София се проведе Първата международна конференция на тема „Допълваща и алтернативна комуникация“ – AAC2018. В нея взеха участие и представители на Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив. Конференцията представи световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – аутизъм, интелектуални затруднения, ДЦП и множество увреждания.

Събитието беше организирано от Министерство на образованието и науката и на UNICEF – България, с финансовата подкрепа на Microsoft, както и със съдействието на Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC. В рамките на конференцията се изнесоха доклади за съвременни подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи експерти и се проведоха уъркшопове, представящи опита в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други.

Конференцията бе насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

Сред технологичните иновации, с които се запозна  аудиторията, бяха и системите за контрол с поглед. Това е технология, която променя живота на хора, които поради физически увреждания не могат да извършват фини движения с ръцете си, а в много случаи не могат и да говорят. Благодарение на щедрото спомоществователство на организация "Децата на България", Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловидив ще бъде сред първете центрове в страната, оборудвани със системи за контрол с поглед.

В неформална обстановка, директорът на Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив запозна педагогически специалисти и ръководители на ЦСОП с проект  “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway + по програма Еразъм +."  Проектът споделя иновативния дух на конференцията и цели разработването и внедряването на иновативни подходи за работа с деца със специални образователни потребности, както и подобряване на предлаганата им педагогическа подкрепа.

На предоставения линк можете да видите как на практика функционират системите за контрол с поглед: http://assistfoundation.eu/primeri/

Галерия

 

Новини

Покажи всички новини