Дистанционно обучение в начален етап

      Учителите в начален етап на ЦСОП- гр. Пловдив всекидневно осигуряват дистанционно обучение и консултиране в онлайн среда по учебните предмети от индивидуалните учебни планове за 45 ученици.  Подкрепа получават от директорите и екипите за подкрепа на личностното развитие (ЕПЛР) на 14 ОУ, СУ и ОбУ от Пловдив и 9 НУ, ОУ и СУ от гр. Първомай, гр. Куклен, гр. Перущица, гр. Стамболийски, с. Калековец, с. Маноле, с. Ягодово, с. Цалапица и с.Виница.

      Заниманията протичат в обособени групи, като това се оказва най- предпочитания и удобен вариант за родители и ученици. Поставените задачи за деня се онагледяват чрез презентации, видео и аудио файлове, персонални работни листове, както и споделяне на екранни снимки. Опитът натрупан от децата при участието им в Проект „Pathway+“  по програма „Еразъм +“ допринася за справяне с интерактивните „живи“ работни листове (liveworksheets).

      Интерес и желание за учене предизвикват различните образователни проекти, в които децата участват с помощта на своите родители; занимават се с дейности и игри, които стимулират когнитивните процеси и развиват фината и грубата моторика. При липса на електронни устройства и интернет, задачите и обратната връзка се осъществява по телефона –така се достига до максимален брой деца, които в този момент имат нужда от подкрепа.

      Благодарим на родителите и настойниците за сериозното отношение и отговорно поведение!

Галерия

Новини

Покажи всички новини