Четвърта транснационална среща по Проект “Много специални училища за много специални деца”

      От 19.03. до 23.03.2018 г. на територията на Белгия се проведе четвъртата по ред транснационална работна среща по Проект: 2016-1-BE02-KA219-017361_1 / 2016-1-BE02-KA219-017361_2 на програма Еразъм+. Специалисти от двете партниращи страни, Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив, България /Д. Козарев – специален педагог, Е. Дякова – специален педагог и В. Митрева - психолог/ и Училище „Sint Franciscus“ – гр. Росдаал, Белгия, обединиха усилия за постигане единна визия при изготвянето финалния вариант на последното от четирите ръководства, предвидени за изпълнение на целите на проекта.

      В срещата, взе участие и делегат от неправителствената организация „Посока Благополучие“, която е свързана страна по изпълнение дейностите на проекта с основен ангажимент на одитор. Настоящото ръководството, което беше основна цел на работата по компетентност на интернационалния екип от специалисти е на тема: Образование на деца с множество увреждания.

      Четирите крайни продукта, които трябва да бъдат реализирани в рамките на сроковете на проекта са насочени към подпомагане работата на начинаещите специалисти в сферата на образованието на деца със специални образователни потребности.

Галерия

Новини

Покажи всички новини