Методическа стая

Предпазвайте себе си и околните от заболяване изтегли разгледай
Взаимоотношения в семейството изтегли разгледай
Доверието между родители, учители, ученици изтегли разгледай
Системи за общуване на хора с комуникативни проблеми изтегли разгледай
Въздействие на екипността педагог – родител в работата изтегли разгледай
Защитни психологични механизми изтегли разгледай
Изкуството – средство за психоанализ на детската душевност изтегли разгледай
Новости в специалната педагогика изтегли разгледай
Съвременни тенденции в специалната педагогика като фактор за личностно развитие и социализация изтегли разгледай
60 години Помощно училище Стефан Караджа 1 изтегли разгледай
60 години Помощно училище Стефан Караджа 2 изтегли разгледай
Начини на заразяване с ХИВ изтегли разгледай
Методи за предпазване от бременност изтегли разгледай
Арт терапия и проект УСПЕХ изтегли разгледай
Значение и приложение на метода Монтесори при ученици изтегли разгледай
Клуб "Творец" изтегли разгледай
Etwinning изтегли разгледай
Резултати от провеждането на програмата: “ Превенция и контрол на ХИВ и СПИН “ изтегли разгледай
УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ 2013 изтегли разгледай
Болести на мръсните ръце изтегли разгледай
Защо трябва да проветряваме изтегли разгледай
Основни ползи от съня изтегли разгледай
До какво води високата температура изтегли разгледай
ИНТЕРАКТИВНИ  МЕТОДИ  ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  ОТ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА изтегли разгледай
Използване на учебни мултимедийни презентации в помощното училище изтегли разгледай
Какво може да ни причини силното слънце изтегли разгледай
Презентация за наркотиците изтегли разгледай
Сексуални посегателства изтегли разгледай
Видове изгаряния изтегли разгледай
24 Май изтегли разгледай
Арт терапия чрез рисуване изтегли разгледай
Първа помощ при наранявания, изгаряния, топлинен и слънчев удар изтегли разгледай
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА изтегли разгледай
Наръчник „Стъпки за прехвърляне на курс онлайн по приобщаващ начин“ изтегли разгледай
Партньор 8 - ЦСОП - гр. Пловдив изтегли разгледай  
НЕОБХОДИМИ ГРИЖИ ЗА ЗЪБИТЕ изтегли разгледай
Професионално образование в ЦСОП – гр. Пловдив изтегли разгледай
     
     
     

Позитивното въздействие на персонализираната интервенция с Look to Learn при деца с множество увреждания

Обучение в монтесори класна стая

   

Да успяваме заедно

РЕГИОНАЛНА ОНЛАЙН СРЕЩА НА ТЕМА „ПРОЕКТИ ПО ЕРАЗЪМ+ В ПОДКРЕПА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

1 ЦСОП - Пловдив

2 ЦСОП - Пловдив

3 ЦСОП - Кърджали

4 ЦСОП - Велинград