Пет нови терапевтични кабинета в ЦСОП - Пловдив

      “Децата на България” е нестопанска организация, чиято мисия е да помага на здравните, образователните и други институции да създадат по-добър свят за децата в България. Тя се състои от високообразовани и успешни членове на българската общност в САЩ, ангажирани с повишаване на осведомеността относно нуждите на децата в България и популяризиране на мисията на организацията. Целта е осигуряване на финансиране на значими проекти в различните институции, отговарящи за здравето, образованието и благополучието на децата.

      Идеята за “Децата на България” се ражда през лятото на 2013 г., когато Полина и Орлин Йорданови посещават по спешност УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов” в София  и получават  висококвалифицирана  медицинска помощ и грижи, въпреки недобрите битови условия за пациентите . Двойката се сетила и за най-малките пациенти - за новородените и за децата - желанието им да помогнат станало непреодолимо.
През ноември 2013 г. в Ню Йорк се провежда първото събитие за набиране на средства и   Организацията постига  голям успех. Десетки българи, живеещи в Ню Йорк, взимат участие, а много други изпращат средства от САЩ и Англия.

      Ние, от Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив, като институция, чиято дейност е посветена на обучението, повишаването на качеството на живота и социализацията на деца със СОП, получихме щедро дарение на стойност 41 400 $. Постигнатите резултати далеч надхвърлиха поставената цел от 25 000 $. Хората отвориха сърцата си, проявиха изключителна щедрост и съпричастност. С предоставените ни дидактични материали, мебели, специални уреди за кинезитерапия, виброакустичен басейн, водно легло и мн. др. се оборудваха 5 кабинета – арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, Монтесори терапия, както и логопедичен кабинет. Тези кабинети създават прекрасни условия за развиване на терапевтична и на обучителна дейност за нашите възпитаници.

      Изказваме своите огромни благодарности на всички хора, участвали в набирането на средства!

      Списък на дарителите и информация относно актуални инициативи на организацията можете да намерите на официалния сайт на институцията: https://childrenofbulgaria.org/

Галерия

Новини

Покажи всички новини