„ПРОЕКТИ ПО ЕРАЗЪМ+ В ПОДКРЕПА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

      На 28- ми март 2024 г., в Дом на културата “Борис Христов”- Пловдив, се проведе инициираната и организирана от екипа на ЦСОП – гр. Пловдив, втора междуинституционална работна среща на педагогическите специалисти от ЦСОП и РЦПППО на тема „Проекти по Еразъм+ в подкрепа на приобщаващото образование“.

      Във форума участваха над 90 специалисти от 18 институции и организации: експерти от дирекция “Приобщаващо образование” на МОН, РУО – Пловдив, ЦСОП – Пловдив, Кърджали, Велинград, Плевен, Габрово, Видин, Свиленград, Хасково, Харманли, Стара Загора, Враца, „Лозенец“ – София, РЦПППО - София, Пловдив, Силистра и НАРХУ.

       В откриването на форума се включиха изпълнителите от талантливия ансамбъл „Тракийска младост“ на СУ „Любен Каравелов“, гордост за Пловдив и България, Зейнеп Ходжа и Стела Иванова – експерти от МОН, Владимир Кършев – експерт от РУО – Пловдив и Милен Наков - председател на НАРЦСОП.

      Екипите на 10 от присъстващите институции и организации (ЦСОП – Пловдив, ЦСОП – Плевен, ЦСОП – Велинград, ЦСОП – Кърджали, ЦСОП – Габрово, ЦСОП – Видин, РЦПППО - София, РЦПППО – Пловдив, РЦПППО – Силистра и НАРХУ) представиха опита си по проекти по програма Еразъм +, споделиха как проектите по „Еразъм+“ са повлияли и подобрили тяхната работа, какви нови идеи са взаимствали и адаптирали за техните ученици със СОП и как са споделили наученото с общността.

    Директорът на ЦСОП – гр. Пловдив, В. Бакиш, представи работата на екипа по 18-месечния проект „Професионално обучение по готварство за ученици със СОП (2022-1-BG01-KA122-VET-000077416), който приключва успешно този месец, като акцентира на ключови моменти от тяхната ползотворна мобилност в Италия – наблюдения на реални работни места с включени лица със СОП, както и електронни ресурси, създадени по проекта, измежду които: „Малка визуална готварска книжка“, видео урок „Пица Капричоза“, авторски “живи” работни листове, подходящи за деца със СОП и видеа за популяризиране на проведените практически занимания по готварство с ученици. Многобройните практически уроци по проекта с учениците, по избрани теми от българската и италианска кухня, бяха посрещнати с голям ентусиазъм от доброволци и включили се в тях родители.

      На следващия ден, 29-ти март, участниците в работната среща посетиха ЦСОП – гр. Пловдив, разгледаха обновената материална база, опитното поле по спец. „Озеленяване и цветарство“, учебната работилница по готварство и специализираните кабинети в терапевтичния комплекс; обсъдиха различни педагогически подходи и иновативни практики по професионално образование и обучение за деца със СОП, станали им известни при работата по проекти „Еразъм“.

      Проведеното онлайн анкетно проучване сред участниците в работната среща показва, че те оценяват много високо организацията и провеждането на събитието и с готовност и ентусиазъм биха се включили в бъдещи подобни професионални форуми.

Дневен ред на работната среща.

Галерия

Новини

Покажи всички новини