Ученици от Помощно училище „Стефан Караджа” заедно на сцената с ученици от масови училища

Пресъздаване на сцена - част от историята за Рождество  Христово

На 16.12.2014 г. ученици  на ПУ „Ст.Караджа“ съвместно  с ученик от  Професионална гимназия по битова техника, възпроизведоха част от историята за Рождението  на Божия син Исус Христос.

Тържеството по случай настъпващите Коледни празници бе организарано съвместно  с Местната Комисия за Борба с Противообществени Прояви на Малолетни и Непълнолетни –гр. Пловдив, р-н Южен.

Гости  на събитието  бяха: зам.кмет на р-н Южен – г-н Людмил Русанов, г-жа Петя  Шаркова – експерт отдел Образование, р-н Южен, г-н Петко Василев – зам.председател на Общинска Комисия за Борба с Противообществени  Прояви на Малолетни и Непълнолетни, гр. Пловдив, г-жа Мария  Никовска – секретар на МКБППМН, р-н Източен, г-жа Мая  Минчева – секретар на МКБППМН, р-н Южен, обществени възпитатели и ученици  от масови  училища.

След представлението всички  ученици получиха подаръци, както  и  торбички  с лакомства.

Галерия

Новини

Покажи всички новини