ЦСОП Пловдив - партньор в транснационален проект по програма Еразъм +

  Кои педагогически методи и подходи най - добре подпомагат ученето и приобщаването на всяко дете и развиват неговите уникални индивидуални способности? На този въпрос ще отговорят учителите и терапевтите от Центъра за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив, който е партньор в тригодишен Проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway + по програма Еразъм +.
     Под ръководството на Университета Нотингам Трент и в партньорство с  НАРХУ – гр. Пловдив, Турция, софтуерни организации от Сърбия и Белгия ще бъдат разработени 5 иновативни продукти: Карта на ефективните педагогически подходи, 5 нови мобилни игри, мобилно педагогическо приложение за измерване на вниманието/ ангажираността на учениците, наръчник за учители (за използване на картата на ефективните подходи) и упътване за учители (за ползването на мобилното педагогическо приложение).
   На първата среща в кампуса на университета в Нотингам, на която присъстваха директорът и психологът на ЦСОП – Пловдив, се обсъди как използвайки мобилно устройство, детето ще може да бъде оценено, отчитайки различни фактори -  поза и движение на тялото, жестове, изражение на лицето, движение на очите, мозъчна активност и телесна температура, които ще се събират чрез мобилното устройство, върху което детето играе игра. Въз основа на събраните данни ще се извърши анализ на вниманието и ангажираността му. Този анализ ще се използва, за да се определи кои педагогически методи, стратегии и подходи най-добре подпомагат всяко дете и неговите уникални индивидуални потребности. Отговорната задача по изготвянето на ръководството за използване на гореописаното мобилно педагогическо приложение за измерване на вниманието и ангажираността е възложена на Център за специална образователна подкрепа град Пловдив.
     Законът за предучилищното и училищното образование и актуализираната Наредба за приобщаващото образование позволяват гъвкавост при функционирането, свобода на инициативата и толерантност към креативни идеи. Центърът за специална образователна подкрепа в гр. Пловдив е единствен в България, който партнира в толкова значим проект от подобен характер, свързан с приобщаване на децата със специални образователни потребности в общообразователна среда, прилагайки ИКТ. 

Новини

Покажи всички новини