Практическо занимание по Безопасност на движението по пътищата

   На 26.11.2015г. се проведе практическо занимание по Безопасност на движението по пътищата съвместно с ученици и учители-начален етап, родители и г-жа Цв. Николова-възпитател.

  Заниманието започна с кратка беседа и използване на достъпни  нагледни материали за спазване на правилата за безопасно движение. Разиграха се интересни сюжетни и подвижни игри с макет на светофар, пътни знаци и сензорни материали за припомняне изискванията за безопасност. Преди тръгване от училище всички ученици сложиха сигнални жилетки.

 Практическото занимание продължи с правилното пресичане на пешеходната пътека и всички се насочиха към автобусната спирка, където отново си припомниха къде и как се чака автобус, как да се държат като пътник в обществено превозно средство и как да слязат безопасно. Учениците се качиха на автобус номер 1 и слязоха на спирката до Община Южен. Запознаха се и посетиха важни административни сгради в район Южен като: Кметството на района, l -РПУ, големи хипермаркери и др. Разгледаха се и новите велоалеи.

 След това пеша се върнаха до училище, като през цялото време спазваха сигнализацията на светофара, пътните знаци и маркировката, както и всички правила на безопасно поведение.

 Благодарим на всички отзовали се родители за съдействието и подкрепата!

Галерия

Новини

Покажи всички новини