Втора Национална конференция „Насърчаване на четенето”

В периода 9-12 юли, 2013год.  по покана от г-жа Милена Караангова -

Началник отдел „Информиране, разпространение, съпътстващи дейности”

двама служители – Ирина Иванова и Стойна Калайджиева от ПУ „Стефан Караджа” взеха участие във Втора Национална конференция „Насърчаване на четенето” в Архитектурно-парков комплекс „Двореца” в  Балчик. Конференцията е организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси и имаше комплексно развиващо въздействие върху участничките.

Бяха  представени разнообразие от презентации, с които се показаха български и чуждестранни добри практики за насърчаване на четенето и работа с книги в различните степени на образованието ни. Изложиха се и много проекти по програма „Коменски” и по дейност eTwinning.

Стойна Калайджиева и Ирина Иванова работиха в групи, в които се генерираха добри идеи за насърчаване на интереса към книгата и използването на словесния материал в практиката. Създадоха контакти с образователни дейци.

На конференцията се дадоха възможности за трансфер на постигнати умения и взаимодействие.

Галерия

Новини

Покажи всички новини