Учебни екскурзии на Помощно училище „Стефан Караджа” - 2013/2014г.

Учебните екскурзии и туризъм сред природата са отлична възможност за пряк контакт на учениците със СОП с природата – те изучават растенията и животните в естествената им среда.Посещават се важни културни и исторически забележителности. Прилага се метода „учене извън класната стая", който дава много добри резултати. Чрез проведените дейности се постига социализация на децата, развиват се умения за общуване в извънучилищна среда и работа в екип, приобщават се родителите към образователно-възпитателния процес в помощното училище.

През І-вия срок (12.11.2013г.) реализирахме еднодневна учебна екскурзия до  Араповски манастир край гр.Асеновград. В района на манастира се проведоха спортни и занимателни игри. Пътуването е част от дейността на училището по проект по 129 ПМС- за развитие на ФВС в училищата.

През ІІ-рия срок (10-11.06.2014г) проведохме двудневна учебна екскурзия до град Плевен. Участваха ученици (част от които са в професионалните паралелки по „Озеленяване и цветарство“ и „Производство на врати и прозорци“), родители, учители, придружители и студенти от ПУ"Паисий Хилендарски". Посетиха се планираните исторически и културни паметници в градовете Плевен, Ловеч, Сопот, Карлово и Троянския манастир.

Учебната екскурзия е финансирана от Асоциация „Бон Мин“- Франция.

Галерия

Новини

Покажи всички новини