Директори и учители минаха 9-месечен курс за наставничество в Педагогическия факултет на ПУ

        Електронна платформа ще консултира учители и директори, ще насочва, подкрепя и подпомага ежедневната им работа в училище. В нея ще има лекции, материали и конкретни съвети, свързани с процеса на обучение и управление на класната стая или педагогическия екип. Сайтът best teacher е разработен от Педагогическия факултет на Пловдивския университет, където директори и учители от 27 учебни заведения от Пловдив, Кричим и София преминаха 9-месечно обучение по наставничество. Вчера те получиха сертификатите си по проекта „По-добри учители, по-качествено образование“, финансиран от фондация „Америка за България“. Една от целите на програмата е да подкрепи новоназначени учители, възпитатели и школски шефове.

        „Електронната платформа е първи опит в България да се реализира още един инструмент за поддържане процеса на наставничеството. Защото наставничеството е един от най-важните елементи на училищната култура и, ако се наложи масово, училищата ще станат по-гъвкави. Сайтът ще събере опита на различен тип учебни заведения. Защото менторството всъщност е трансфериране на знания от по-опитните към тези с по-малко опит и подпомагане на кариерното развитие“, обясни проф. Галин Цоков – зам.-декан на факултета.

          Проектните дейности се реализират от екип от 10 преподаватели. Всеки един от тях е академичен наставник на група от 10 учители, възпитатели или директори на образователни организации. Сформирани бяха: 2 групи учители от предучилищни заведения,  1 група учители от начален етап, 1 група учители от прогимназиален етап, 1 група учители в гимназиален етап на обучение, 4 групи възпитатели, 1 група директори на училища и детски градини.

В продължение на девет месец се осъществиха редица дейности, свързани с процеса на академично наставничество.

          В обучителните семинари за учители и възпитатели разгледаните теми са:

1. Образователна сфера

2. Възпитателна сфера

3. Мениджмънт на класната стая

4. Учебна документация

5. Сфера на взаимодействие с колеги и ръководство

6. Сфера на взаимодействие с родители

7. Извънкласни занимания на учениците

Темите за директорите на училища и детски градини са:

1. Училищни политики по отношение на реализиране на ефективни образователни програми и включване на технологиите в процеса на обучение

2. Реализиране на основните управленски функции

3. Мениджмънт на педагогическия персонал- Подбор мотивиране стимулиране на квалификацията и кариерното развитие

4. Развитие на позитивна училищна култура

5. Мениджмънт на качеството на училищната организация

6. Съвместна работа със семейството и общността

7. Финансов мениджмънт – училищен бюджет

8. Училищно законодателство и задължителна училищна документация

Менторството на новоназначени педагогически специалисти, като политика е насочена към ефективното управление на човешките ресурси в училищното образование, сподели проф. д-р Галин Цоков.

От Помощно училище „Стефан Караджа“ в обучението се включиха директора на училището - Веселка Бакиш и Виктория Михайлова – младши учител, работещ с деца със специални образователни потребности.На 21.06.2015г. те получиха сертификати за 9-месечното обучение по проекта.

Галерия

Новини

Покажи всички новини