В Помощно училище „Стефан Караджа” е създадена интерактивна стая за обучение

През учебната 2010/2011 година с помощта на Асоциация „Бон Мин” в нашето училище -  ПУ „Стефан Караджа”, гр. Пловдив, бе създадена интерактивна стая за обучение. Тя допринесе  много за разнообразяването, обогатяването и улесняването на учебно-възпитателния процес при децата със СОП. Приятно и свежо оцветените стени, удобните столчета и пейки, подвижната и лесно адаптивна към специфичните физически нужди на децата мебелировка,  дават възможност посещенията в тази стая да бъдат очаквани с желание, а престоят там да носи както положителни емоции, така и да осигурява по-голяма ефективност при усвояването на новите знания и умения от децата с множество увреждания. Използването на интерактивната бяла  дъска и мултимедията дава възможността представянето на новите уроци  да се  усвоява мултисензорно, което особено при учениците със СОП е  задължително. В интерактивната стая „Бон Мин” като фон на провеждащите се занятия и уроци  често звучат различни песни и музика, които въздействат като своеобразна музикотерапия. Чрез тази стая се осигурява възможността да се разчупи стереотипа на обучението и заниманията в класните стаи, постига се до някаква степен интегриране на новостите в мирогледа на учениците, провокира се развитието на когнициите им и въображението, а създаването на продуктите от труда на учениците се получава чрез забавления, създава се благоприятна атмосфера на комуникация и организация, както и се подобряват  условията, в които работят специалистите – учители и възпитатели.

Новини

Покажи всички новини