Знаем ли, какво означават думите – тормоз, насилие, агресия?

Провеждане на беседа  и брейнсторминг с учениците от ПУ „ Ст. Караджа“

 

                               Изработване на табла

                  Изработване на правила за добро поведение

Галерия

Новини

Покажи всички новини