Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

      Във връзка с обявеното извънредно положение и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, от 16.03.2020 г. ЦСОП – гр.Пловдив ще предложи дистанционно допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците по част от учебните предмети.

      Класните ръководители, учителите по различните учебни предмети, учителите ЦДО, логопедите, психолозите и терапевтите от ЦСОП – гр.Пловдив ще Ви информират за начина на провеждане на обучението, което ще започне от 16.03.2020г.

      За учениците и родителите, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона на родителя, като се изисква обратна информация от родителя за трудностите, които среща ученикът и се обсъди възможността как да бъдат преодолени.

      Ще се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените задачи, реакцията на родителите.

      Директорът, зам.-директорът и учителите ще бъдат на разположение за всички възникнали въпроси. Целта ни е да бъдем максимално полезни за учениците. Уверени сме, че родителите ще бъдат наши партньори в предстоящите две седмици, въпреки създалата се извънредна ситуация. Актуална информация ще Ви предоставяме своевременно.Бъдете здрави!

С уважение,
ВЕСЕЛКА БАКИШ
Директор на ЦСОП – гр.Пловдив

Новини

Покажи всички новини