Информация във връзка с епидемиологичната обстановка

Скъпи ученици, родители и настойници,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, в която стартира новата учебна 2020/2021 година, Ви информираме, че откриването й ще бъде съобразено с предварително изготвен график за началния час и организацията за деня. Предоставяме го на Вашето внимание и апелираме за коректно и точно спазване на указанията.

В двора на ЦСОП – Пловдив ще бъдат локализирани отделни кътове за учениците и техните родители по класове, съобразени с препоръчаната от Министерството на здравеопазването дистанция между тях. 

За възникнали въпроси се обръщайте към ръководителите на паралелки/групи!

График за стартиране на учебната 2020/2021 година:

                   I група: 10 ч.- I, II, IVб, V-VI, VIII, IXа, IXб

                   II група: 10.45 ч.- III, IVа, Xа ,Xб, XI, XIIа, XIIб

 

С уважение: Педагогическият екип на ЦСОП - Пловдив

Новини

Покажи всички новини