Отбелязване Международния ден на хората с увреждания - 3 декември 2013

По случай Международния ден на хората с увреждания - 3 декември, тази година  в нашето училище ни гостуваха ученици от СОУ "Св.СВ. Кирил и Методий". Те се запознаха с техните връстници-съученици със СОП, разгледаха специфичната материално-техническа база в училището - сензорната стая, кабинет Монтесори и др. кабинети, научиха за разнообразието от специални методи и техники за работа с тези ученици.

Галерия

Новини

Покажи всички новини