Приемливо и неприемливо поведение в училище

      Един от наболелите проблеми за разрешаване в училище е свързан с поведението на учениците. Те от малки трябва да осъзнаят кое държание е приемливо и кое не. Тук на помощ идват възрастните, но много е важна и гледната точка на тийнейджърите, защото те се намират на преходната линия между детството и зрелостта. Ако те не изберат правилния път на поведение с по-малките, с връстниците си и с по-големите, тогава нещата се влошават. За да се избегне това, една от практиките в ЦСОП – Пловдив е да се даде възможност на ученик от горен клас да влезе в ролята на учител или психолог.

      На 17.04.2024 г. Даниел Дехтеров от 10 клас проведе занимание с част от съучениците си на тема: “Приемливо и неприемливо поведение“. За осъществяване на неговата роля любезно му съдействаха: ст. учител Цв. Николова, учител П. Нешева, психолозите В. Митрева и Д. Козарев, както и съученичката му Сара Аббаси, като изготвиха табла, „живи“ листове и изиграха поучителна сценка. Целта бе да се диференцират добрите от лошите постъпки и да се утвърдят приемливи модели на поведение у децата.

      Участниците успешно се справиха с кратка проверка на наученото, като бяха осигурени подходящи материали и за учениците, използващи система за допълваща и алтернативна комуникация с алтернативен достъп до компютъра с поглед. Заниманието завърши с колективен поздрав за Даниел Дехтеров и за отличното му представяне.

Галерия

          

 

 

Новини

Покажи всички новини