Терапия с пясък

Пясъкът е често използвано средство  в помощно училище „Стефан Караджа“ , чрез което се цели   снемане на напрежението и тревожността, подобряване на комуникацията, регулиране на сетивността. Мнозина от учениците се повлияват положително от въздействието  на пясъка и  предпочитат именно  него като  постоянно присъстващ елемент в организирането  на занимания, игри и терапии. Включването на пясъка в ежедневните дейности на учениците допринася за развитието  на възприятие за постоянство  на предметите, развитие на когнитивни процеси и  фина моторика.

Галерия

Новини

Покажи всички новини