Трета транснационална среща по Проект “Много специални училища за много специални деца”

      В рамките на последната седмици на ноември 2017 г. се състоя третата от четирите транснационални срещи по проект “Много специални училища за много специални деца” по програма Еразъм +. На Център за специална образователна подкрепа град Пловдив гостуваха колеги от белгийското училище BuBao-Sint Franciscus.

      Цел на посещението беше изготвянето на ръководство на тема “Обучение на деца с тежко поведенческо разстройство”. Съвместно с колегите от Фландрия, от българска страна, по проекта работиха Е. Дякова - специален педагог, Д. Козарев – специален педагог и В. Митрева - психолог. Продукт на едноседмичната обмяна на добри практики и конструктивен диалог, в рамките на която бяха открити както допирни точки, така и културни различия, беше финализираното ръководство по темата и затвърждаването на професионалните и приятелски отношения между България и Белгия.

Галерия

Новини

Покажи всички новини