Информационна кампания „Красива усмивка”

            Днес 28.03.2016 г. в сътрудничество между ПУ „Стефан Караджа” и  МУ- Пловдив, Факултет по дентална медицина – катедра Детска  дентална медицина – гр. Пловдив, се проведе информационна среща с родители, настойници, учители, студенти и ученици.

         Нагледно върху макети бе показан начина за здравословно миене на зъбките.Учениците с интерес разглеждаха нагледните материали,  следяха обясненията на презентиращите студенти, след което взеха активно участие в упражненията.

         Д-р Петрова - ръководител на групата, проведе разяснителна беседа относно възможностите, които предлага катедра Детска дентална медицина. Отговори изчерпателно на въпросите на председателя на Здравно-хигиенната комисия при ПУ „Стефан Караджа”- ст.възпитател Цв. Николова  и пое ангажимента да съдейства на всички родители и настойници при нужда от стоматологично лечение за техните деца.

         Срещата завърши с раздаване на безплатни пособия и консумативи/четка, пасти за зъби, дъвки и рекламни брошури/.

         Ръководството и здравно-хигиенната комисия при ПУ „Стефан Караджа” благодарят за любезното съдействие  на проф. д-р Куклева-ръководител катедра Детска дентална медицина и на д-р Петрова, д-р Чолакова, специализиращи  лекари  при катедра Детска  дентална медицина  – д-р Дюлгерова,  д-р Узунова и д-р Александрова, студенти от VI курс от Факултета по Дентална медицина и представители на Българска асоциация на студенти по дентална медицина.

Галерия

Новини

Покажи всички новини