Национален екип по Допълваща и алтернативна комуникация

      През месец май 2023 г. се проведе конкурс за формиране и обучение на национален екип по допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), организиран от Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в партньорство с UNICEF България и  с подкрепата на дирекция „Приобщаващо образование” на МОН. В процедурата се включиха повече от 100 специалисти от 23 РЦПППО, 12 ЦСОП, 2 СУУНЗ, 1 ДГ и 1 фондация. Критериите за избор на бъдещите членове на екипа бяха: наличие и опит в използването на система за ДАК при развитието на комуникативни компетентности при деца с нарушена или липсваща функционална реч, успешно участие в предишни обучения по ДАК и добра компютърна грамотност. Важно задължително условие за включване в екипа беше изразената висока мотивация за задълбочено усвояване и използване на съвременни високотехнологични средства за ДАК и достъп до компютър. Комисия, съставена от представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ и UNICEF България избра 29 специалисти, отговарящи в най-голяма степен на горните критерии. Сред тях бяха и Димитър Козарев и Велина Митрева, психолози в ЦСОП – гр. Пловдив. Същите успешно завършиха последвалия интензивен обучителен курс, провел се в периода юни – ноември 2023 и официално вече са членове на Националния екип по ДАК.

      Основна цел на екипа е да ускори съществено процеса на навлизането на технологиите за ДАК и достъп до компютър в системата на приобщаващото образование в полза на децата с комплексни комуникативни потребности – специалистите ще правят оценка на нуждите, консултации и обучение на деца с комплексни комуникативни потребности, ще провеждат обучения за други специалисти в областта на образованието и на семейства на деца със затруднения в комуникацията и ще бъдат включвани и в бъдещи обучения за повишаване на квалификацията в областта на ДАК. Всичко това е подчинено на предоставянето на възможно най- пълноценна и персонализирана подкрепа на децата и учениците с комплексни комуникативни потребности, за да могат те да общуват, да се учат и да реализират пълния си потенциал. Националният екип по ДАК, както и резултатите от проекта, ще бъдат представени на Пета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ – AAC 2023, която ще се проведе в периода 24-26 ноември 2023 г. - https://aac2023.assistfoundation.eu/

Галерия

Новини

Покажи всички новини