Пътят към здравето

      Кинезитерапията и лечебната физкултура  помагат на нашите деца да  преодоляват спънките към върховете на своето здраве, да се научат как да живеят в хармония със себе си, да разберат правилата и законите, по които функционира тялото на всеки човек. Така се създават ценни психо-социални и волеви качества, които укрепват психиката и създават мотивация у детето.

Галерия

Новини

Покажи всички новини