Ученици от Помощно училище „Стефан Караджа” се включиха в проект за кариерно ориентиране

Учениците от ІХ и Х клас в Помощно училище "Стефан Караджа" се включиха в Проект "СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000 000лв.

На 22.01.2013г. учениците от ПУ "Стефан Караджа" участваха в една от основните дейности на проекта - реализиране на Програма по кариерно ориентиране за учениците от І до ХІІ клас. По време на часовете за отдих, ръководителят на Центъра за кариерно ориентиране в Пловдив - Антония Цокова, проведе обучение на учениците от ІХ и Х клас. С помощта на интерактивни упражнения, съобразени с възрастта и възможностите им, учениците получиха знания за различните професии, по-добро познаване на собствените възможности и ориентиране към подходящи за техните възможности професии.

Новини

Покажи всички новини