Регионална работна среща за обмен и популяризиране на добри практики за ефективно взаимодействие със семейството като партньор в обучението

      В ЦСОП – гр. Пловдив скоро приключиха учебните занятия и е много важно да направим равносметка на постигнатото. Един от основните аспекти на работа в Центъра е този, свързан с родителите на нашите ученици - провеждането на екипни срещи, обсъждането на персоналните учебни и терапевтични програми, напредъкът на детето през годината, адаптирането на постъпилите за първа година в Центъра и още, и още …, все значими въпроси, които вълнуват родителите и учителите.

      Изграждането на доверие между семейството на учениците ни и педагозите от ЦСОП – гр. Пловдив е бавен и много фин процес. Но преди това да се случи е необходимо да комуникираме по всички възможни канали („очи в очи“, по телефона, във вайбър групата на родителите от класа, по електронна поща и др.), да споделяме и да се изслушваме, да потърсим съвет и подкрепа. Тогава разбираме, че можем да постигнем много повече за благополучието на детето, за да се чувства обичано и прието.

      Всичко това, а и полезните уроци по готварство, съвместно с родителите (Проект №2022-1-BG01-KA122-VET-000077416 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ГОТВАРСТВО ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП“ по програма „Еразъм+“), изработването на мартенички, участие в чествания и празници, в практически уроци по цветарство и др., директорът на ЦСОП – гр. Пловдив сподели с презентация на проведената на 26.05.2023г. в СУ „Пейо Кр. Яворов“- гр. Пловдив регионална работна среща, в изпълнение на т.1.8 от Плана за дейността на РУО – Пловдив за учебната 2022/2023г., на която участваха и психолозите на Центъра.

      Тъй като презентацията не можа да побере цялата благодарност и уважението ни към Вас, РОДИТЕЛИ, тук е мястото отново да изразим нашата професионална подкрепа и споделена отговорност като наши партньори в обучението, терапевтирането и възпитанието на децата!

ЕКИПЪТ НА ЦСОП – ГР. ПЛОВДИВ ВИ БЛАГОДАРИ!


         

         

Новини

Покажи всички новини