Приготвяне на ордьоври

     На 16.02.2016г. се проведе кулинарно състезание с ученици от Помощно училище ”Ст. Караджа”. На вниманието на участниците  бяха представени образци на ордьоври. Те трябваше да си изберат  модел и да го пресъздадат. Сформираха се два отбора с по четирима души. От учениците се изискваше да спазят нужната хигиена и в рамките на определеното време да повторят показания  им образец.

      Целта на това практическо занимание бе развитие на възприятията, нагледно-образното мислене, естетическия вкус и моториката; съобразяване с хигиенните норми и придобиване на умения за самостоятелност и изобретателност в кухнята. 

Галерия

Новини

Покажи всички новини