Физическо възпитание и спорт в условия на ОРЕС

      Учениците от ЦСОП - Пловдив активно се включват в часовете по физическо възпитание и спорт. Педагозите и терапевтът изпращат упражнения в ОРЕС в зависимост от индивидуалните възможности на учениците. Спортът служи за подобряване на физическата форма и способности, както и на грубата и фина моторика. Физическата активност повишава самочувствието и мотивира за активен начин на живот.

      Часовете по физическо възпитание и спорт развиват самодисциплината и самоконтрола на учениците, подобряват социалните им умения (умения за общуване, умения за работа в екип), както и оказват ползотворно въздействие върху техния психическия и емоционален статус. По време на занятията децата усвояват значими двигателни умения и проявяват физическа активност, а усвоените знания те адаптират и прилагат в разнообразни ежедневни ситуации. Научават се да полагат усилия и да проявяват отговорност за осъществяването на общата цел, развивайки своя стремеж и готовност за справяне с предизвикателствата по пътя.

      А успехът и постигнатите резултати им носят заслужено удовлетворение!

Галерия

Новини

Покажи всички новини