Трета транснационална среща по проект Pathway +

      От 16 до 18 януари 2019 г. в Ниш, Сърбия се проведе третата транснационална среща по проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway + по програма Еразъм +. На срещата, в която участваха представители на работните екипи от всички партниращи си по проекта страни, присъстваха директорът и психологът на Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив.

      Посредством предварително подготвени презентации всички партньори запознаха аудиторията с реализираните и планувани дейности по популяризиране на проекта и разпространение на резултатите му, както и с осъществените до този момент дейности по Интелектуалните продукти, за които отговарят. Интелектуалният продукт, които разработва екипът от ЦСОП – гр. Пловдив, е Ръководство за учители за използване на мобилното педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността.

      На срещата в Ниш представителите на Центъра презентираха, изготвената от екипа по проекта, структура на ръководството, както и процедурата и стъпките, които ще бъдат реализирани в процеса на изготвянето му. Ръководството ще може да се съчетае със съществуващи курсове и обучителни материали в сферата на специалното образование, както и с подходящи курсове в участващите образователни институции.

    По-подробна информация относно проекта и целите му бихте могли да получите на адрес: www.pedagogics-pathway.eu

Галерия

Новини

Покажи всички новини