Ролева игра: „Учител и ученици”

          Вечерта на 13.03.2017г.  с децата от  2 и 3 група се проведе ролевата игра: „Учител и ученици”. Участниците бяха разделени на три отбора.Всеки от тях включваше по един учител и по 3 ученици. „Учителят” разясняваше същността на логическите задачи и по своя преценка решаваше на кой ученик какъв материал да даде.Помагаше, когато се налагаше, на нуждаещите се. После изписваше имената на децата си на дъската и поставяше срещу тях оценка за свършената работа.

        Играта започна отбор:  „Слънчоглед”. Всички останали наблюдаваха действията му.Следваха отборите: „Витошко лале” и „Роза”.

        Накрая бяха обявени резултатите на отборите както следва:

-        „Слънчоглед” – 16 точки;

-        „Витошко лале” – 16 точки;

-        „Роза” – 15 точки.

        В  тази игра  учителите  и  учениците  им  се  представиха  достойно. Всички участници получиха много похвали и пожелания и занапред  да са така усърдни.

Галерия

Новини

Покажи всички новини