Междуучилищен форум по кариерно ориентиране

     На 31.05.2016 г. Регионалният инспекторат по образованието - Пловдив, съвместно с Центъра за кариерно ориентиране - Пловдив (ЦКО), организираха  междуучилищен форум по кариерно ориентиране "Дни на професиите".

     Откриването на информационното събитие  се проведе в сградата на ЦКО-Пловдив, ул. "Алеко Константинов" № 11 от 9.30 часа

     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Планираното информационно събитие популяризира  профилите и специалностите, които се изучават в професионалните гимназии на територията на област Пловдив. Фокусната целева група са ученици от VI, VII и VIII клас от основните училища, техните родители и граждани.

     В Помощно училище „Стефан Караджа“ гр. Пловдив има три професионални паралелки – „Озеленяване и цветарство“, „Работник в дървообработването“ и „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение“. Те  се представиха с изделия, изработени от самите ученици съвместно със своите преподаватели, табла, отразяващи работния процес в часовете, както и с презентация, която запознава аудиторията със спецификата на отделните професии изучавани в училището.

Галерия

Новини

Покажи всички новини