Работна среща с колеги от специално училище „Sint Franciscus”

Сътрудничеството на Помощно училище „Стефан Караджа” с други специализирани училища от Европа показва тенденцията на съвременна ориентация и европейска интеграция. Във връзка с това през периода 27 – 31 май, 2013 година  Помощно училище „Стефан Караджа” бе посетено от колеги от специално училище „Sint Franciscus” и  организация MPS – Белгия.

Цяла  седмица гостите имаха възможност да провеждат разговори с учители, възпитатели и друг училищен персонал и да разглеждат нашето училище. Те изказаха своите силни впечатления от ентусиазма и желанието за подобряването на качеството на работа с децата в Помощното училище, отчитат развитието в дейността на педагозите, посетиха и се запознаха с работата на психолог, логопед, възпитатели, учители в начален и прогимназиален етап, професионални паралелки.

Проведоха се дейности, свързани с обмяна на опит и демонстрация на методики, използвани в работата в специално училище „Sint Franciscus” за работа с аутисти, ученици с множество увреждания, поведенчески проблеми и др.

Гостите – белгийци предложиха съвместна работа и  партньорство за изготвяне на проект, свързан с обмяна на опит и мобилност на педагозите.

 Галерия

Новини

Покажи всички новини