Часовете за самоподготовка

Насочеността на индивидуалната работа в часовете за самоподготовка е в посока изпълнение на практически, вербални и когнитивни цели. Провокирането на основните възможности на децата по образователните направления се осъществява с различни ролеви игри, музико- и арттерапия. Учениците оперират с цветни изображения, пъзели, игрови действия и сюжетни картини, което подпомага развитието на интелектуалния им потенциал и включването им в социума.

Галерия

Новини

Покажи всички новини