Ръководства за начинаещи учители и терапевти

 

            
В момента тече заключителният етап от работата по проект 2016-1-BE02-KA219-017361_1 / 2016-1-BE02-KA219-017361_2  - “Много специални училища за много специални деца” по програма Еразъм +, в който Център за специална образователна подкрепа – град Пловдив си партнира със специално училище „Свети Франциск“ - гр. Рооздал, Белгия. Резултат от ползотворното двугодишно сътрудничество между двете институции са четири ръководства за начинаещи учители и терапевти на следните теми:

         

Междуличностно и сексуално образование (за ученици с умерена до тежка умствена изостаналост)

 Обучение на деца с тежки поведенчески разстройства

 Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост

  Обучение на деца с тежки множествени увреждания

EN Version:

- Education of children with a severe behavioural disorder
- Education of children with a severe multiple disabilities
- Education of children with AUTISM and intellectual disabilities
- Relational and sexual education

Четирите ръководства бяха представени на симпозиум, който се проведе на 18 и 19 май 2018 г. в хотел “Марица”, Пловдив. Благодарение на състоялото се събитие, резултатите от проекта, посветен на обмена на добри практики и внедряване на иновации, станаха достъпни за голям брой специалисти, ангажирани в сферата на обучението и приобщаването на деца със специални образователни потребности. Всеки от участниците в симпозиума получи комплект материали, промотиращи събитието, включващ четирите ръководства на български и английски език в електронен вариант.

Дейността по промотирането и разпространението на резултатите от проекта не приключва дотук! Ръководствата вече са на разположение, на английски и български език, както в електронен вариант на официалния сайт на Център за специална образователна подкрепа – град Пловдив, така и на хартиен носител в самия център. Четирите ръководства ще бъдат изпратени на Министерството на образованието и науката, на центрове за специална образователна подкрепа и училища от цялата страна, както и на БАЛИЗ (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения) и сдружение „Паралелен свят“.

 

Новини

Покажи всички новини