Участие в семинар 28 03 2014

Участие в семинар "Иновативни практики от областта на интегрираното обучение за социализиране и приобщаване на деца/ученици със СОП" - 28.03.14 г. Двама педагози, логопедът и психологът от нашето училище взеха участие в семинар, организиран от г-жа И. Душкова - ст. експерт ОСО, интегрирано обучение и специални училища към РИО-Пловдив. На семинара се представиха добрите практики от интегрирането на учениците със СОП и резултати от работата по проект "Включващо образование", обсъдиха се проблемните пунктове в тази насока. На семинара присъстваше г-жа Благовеста Борчева - държавен експерт, Дирекция "Достъп до образование и подкрепяща среда", МОН.

Галерия

Новини

Покажи всички новини