Помощно училище „Стефан Караджа“ в международен проект с помощно училище “Св. Франциск“, Белгия

     Помощно училище “Стефан Караджа“, гр. Пловдив е избрано като партньор в международен проект  с помощно училище в Белгия за разработка на дидактически материали за деца със специални образователни потребности. Училището  ще получи средства за сътрудничество за иновации и добри практики по проекти, в които българската страна е предпочитан партньор. За двугодишния проект на пловдивското помощно училище и колегите им от „Св. Франциск” е определена сумата от 12 850 евро, става ясно от обявения от МОН списък със спечелили проекти.

     Помощно училище „Стефан Караджа”  има 4-годишно партньорство с училище „Св. Франциск”. Белгийското училище е обучавало безплатно наши психолози, логопеди и специални педагози. Те пък заимствали от нас опита при интеграция на деца със СОП в масовото училище – процес, който при тях тепърва започвал. Настоящият проект предвижда разработване на дидактически материали и обмяна на добри практики в няколко направления – деца от аутистистичния спектър, поведенчески особености на деца с умствена изостаналост, подкрепа на семействата на децата с увреждания. На финала на проекта ще да бъде изработен и издаден наръчник с материали в подкрепа на учители от специалните и от общообразователните училища, които работят с деца със СОП. Пловдив ще е домакин на финалната конференция, когато училището вече ще е трансформирано в Център за специална образователна подкрепа, според новия закон.


 

Новини

Покажи всички новини