Кръгла маса на тема "Иновативно училище" и популяризиране на проект Pathway +

      На 11.05.2018 г. двама педагога от Център за специална образователна подкрепа - Пловдив участваха в кръгла маса с учители и родители на тема "Иновативно училище" в ОУ "Пенчо Славейков", гр. Пловдив. Беше представена иновативната дейност с екологична насоченост в училището: иновативните класни стаи в начален етап, изработените нагледни средства и еко кътове от естествени материали. Проведе се беседа с родителите и педагогическите специалисти.

      На вниманието на аудиторията беше представен Проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway + по програма Еразъм +. Тригодишният проект, в който ЦСОП – Пловдив си партнира с организации от Англия, България, Белгия, Турция и Сърбия, цели внедряването и прилагането на иновативни подходи за работа с деца със специални образователни потребности, както и подобряване на предлаганата им педагогическа подкрепа.

      Изследователският екип по проекта разработва интелектуален продукт едно – “Описателна карта на подходящите педагогически подходи”. На кръглата маса бяха представени постигнатите резултати и посочени по- нататъшните стъпки за постигане на поставените цели. До този момент са разработени 29 добри практики, представящи подходи и методи, развиващи когнитивните процеси, социалните умения, както и езика и речта. Реализирани са и над 20 интервюта с педагогически специалисти работещи с деца със специални образователни потребности от цялата страна. Предстои събиране на изследвания на случаи, целящи да разгърнат и обогатят събраните данни от добрите практики и интервюта.

Галерия

Новини

Покажи всички новини