STEM центрове и иновации в образованието

От 18 до 20 март 2023г., в гр. Трявна, 4 представители на ЦСОП -гр. Пловдив взеха участие в организираното от Националната Асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа (НАРЦСОП) въвеждащо обучение на тема "STEM & STEAM & STREAM образование". Промените предвиждат надграждане на постигнатото в ЦСОП, в подкрепа на учениците със специални образователни потребности, в изпълнение на проект "STEM центрове и иновации в образованието". Участниците изразиха положителни нагласи и удовлетвореност от предоставената им възможност за качествен интегриран подход и развитие на ключови умения.

Галерия

Новини

Покажи всички новини