Дистанционно обучение в професионалните паралелки в ЦСОП – гр. Пловдив

      Дистанционното обучение в професионалните паралелки от ЦСОП -гр. Пловдив се осъществява за 38 ученици. Подкрепа получаваме от директорите на ПГХТТ гр. Пловдив, ПГ по туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров'' гр. Пловдив, ПГВАД ,, Хр. Ботев'' гр. Пловдив, ПГХТ,, Дмитрий Солунски'' гр. Асеновград, ПГ,, Златю Бояджиев'' гр. Брезово, ПГСС гр. Садово, СУ,, Васил Левски'' с. Маноле, СУ,, Хр. Смирненски'' гр. Хисар, ПГ,, Генерал Владимир Заимов'' гр. Сопот. Поставените за деня задачи се онагледяват чрез презентации, видеоуроци, работни листове, както и много снимков материал.

      За учениците от VIII, IX, X и XI клас със специалности "Хранително вкусови технологии" и "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения " става все по - интересно да учат дистанционно по модерен и интерактивен начин в онлайн среда. Това е много важно за успешното преподаване и усвояване на учебния материал при създалата се ситуация.

      В специалността ,,Производство на врати и прозорци'' се поставят изпълними задачи, изработват се модели от пластилин или рисунки. Учебната практика по специалността ,, Озеленяване и цветарство'' се осъществява върху домашните цветя и в рамките на личните градини.

      Там, където липсват електронни устройства и Интернет, задачите и обратната връзка се осъществява по телефон. Обратна връзка (снимки и видеозаписи) от работата на учениците получаваме благодарение на съдействието на родители и настойници.

      Изказваме им голяма благодарност за отговорното и сериозно отношение!

Галерия

Новини

Покажи всички новини