Много специални училища за много специални деца

      Всяко дете прекарва немалка част от живота си в училище. Преживяванията му през тези години, успехите и неуспехите, приятелствата, оформят неговия мироглед, характер, знания и умения.

      Светът се променя бързо и образователните системи трябва да се модернизират и приспособят към новите начини на преподаване и обучение и да използват съществуващите нови възможности. Програма „Еразъм“ има основен принос за решаването на тези предизвикателства.

      Педагозите от Центъра за специална образователна подкрепа – гр.Пловдив работят по проект от програма „Еразъм“ .Проектът  „Very special schools for very special children“/ Много специални училища за много специални деца/ е с продължителност 21 месеца – от 01.09.2016 до 31.05.2018 година. В него участват и колегите от училище „BuBao-Sint Franciscus“- Белгия. Проектът се състои в изготвянето на 4 ръководства, които са насочени за учители, терапевти и родители с по-малко опит по темите.

      През месец март 2017 година  колегите Марина Илиева , Ганка Славкова и Малина Сербезова-Куртева бяха на едноседмично посещение в Брюксел като съвместно с белгийските колеги работиха по тема №2 „Образование на деца с аутизъм и интелектуални затруднения/вероятно и с поведенческо разстройство“ След  обсъждане на научната литература по темата,  практиките за работа с деца от аутистичен спектър и умствена изостаналост, стигнаха до извода, че методите и подходите на работа са едни и същи. Разбира се, има и различия, но те бяха градивни и за двете страни. В края на работната седмица подготвиха  ръководство с  използваните практики.

Галерия

Новини

Покажи всички новини