Среща с кмета на гр. Кастелето сопра Тичино

      Една от дейностите, част от мобилността ни по проект „Професионално обучение по готварство за ученици със СОП”, беше среща с кмета на гр. Кастелето сопра Тичино - Масимо Стило и експерти в сферата на социалните дейности, свързани с лица със СОП, от общината. Всяка от двете страни сподели какви са политиките, нормативните уредби и различните практики, на национално и местно ниво, целящи повишаване на качеството на образование и живот на децата и учениците със СОП, както и на техните семейства.

      В рамките на продуктивната дискусия, специалистите от нашия Център, пътуващи по мобилността, научиха много за спецификите на професионалното обучение, реализацията и осигуряването на реални работни места на лицата със СОП. А всичко това цели да предостави на всеки равни възможности за пълноценен и самостоятелен живот.

Галерия

          

Новини

Покажи всички новини