Методът Монтесори в Помощно училище „Стефан Караджа”

 

През учебната 2012/2013 година психологът в Помощно училище „Стефан Караджа”- г-жа Стойна Калайджиева в работата си с учениците използва метода Монтесори.

Той се оказва изключително подходящ в индивидуалните дейности, като допринася за развитие на социални умения, подобряване на когнициите и цялостно личностно развитие. Постепенно се наблюдава повишаване на самооценката на учениците и овладяване на важни умения, които им позволяват да са по самостоятелни в бита и съществуването си. Повишава се концентрацията на вниманието и се появява  самоконтрол. 

 

Галерия

Новини

Покажи всички новини