РЕГИОНАЛНА ОНЛАЙН СРЕЩА НА ТЕМА „ПРОЕКТИ ПО ЕРАЗЪМ+ В ПОДКРЕПА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

На 24.03.2022г. педагогическите специалисти от ЦСОП – гр. Пловдив бяха домакини на първа по рода си онлайн среща, на която представиха пред колегите си от пет ЦСОП свои разработки и добри практики по Европейски проекти, с акцент върху програма „Еразъм+“.

Госпожа Пакова, началник на РУО – гр. Пловдив, поздрави участниците във форума като изказа подкрепата си към специалистите, работещи с деца със СОП и подчерта колко е важно да продължим да се развиваме професионално, за да бъдем в подкрепа на всяко едно дете.    

          На срещата ЦСОП – Пловдив представи проект № 2020-1-BG01-KA102-078700 „Професионално обучение на ученици със СОП“ в партньорство с Асоциация „ЛУЧЕ“ - Италия и проект №2020-1-ES01-KA226-SCH-095180  "Подобряване на дигиталните и педагогически компетентности на учителите за работа по време на дистанционно обучение („DIPCE“).

Дневният ред даде възможност на 56-те участника от ЦСОП - Пловдив, ЦСОП - Велинград, ЦСОП - Кърджали, ЦСОП - Хасково и ЦСОП - Свиленград и гостите от РУО - Пловдив и РУО – Пазарджик да се запознаят с дейностите, напредъка и резултатите по проектите, насочени към деца със СОП, и към повишаване на квалификацията на учители, терапевти, логопеди, директори, зам.-директори и психолози.

Учителите нееднократно споделиха своя ентусиазъм от работата си по проекти на „Еразъм+“, защото участието в тях ги променя в професионален план и като личности, дава им възможност за въвеждане на интерактивни методи в работата, ползване на най-новите технологии, с които разполагат и колегите им в иновативните училища. Проведените мобилности за квалификация разширяват кръгозора и компетентностите на педагозите, спомагат за развитие на екипите в Центровете, като ги включва в партньорски мрежи. Представените проекти по „Еразъм+“ дават възможност да работим интерактивно с учениците, за което получаваме 100% подкрепа от родителите.

За огромно наше удовлетворение, госпожа М. Симеонова – началник отдел ОМДК в РУО-Пловдив, изказа задоволство от работата на специалистите и се ангажира презентациите от срещата да бъдат публикувани на сайта на РУО - Пловдив, в рубрика „Добри практики“, за да бъдат достъпни за всички заинтересовани страни.

Презентациите и Дневен ред може да разгледате в страницата на сайта Методическа стая

 

Новини

Покажи всички новини