Тренинги с цел понижаване нивото на агресия

През учебната 2012/13 година Стойна Калайджиева – психолог в Помощно училище „Стефан Караджа” проведе редица групови занимания-тренинги с Групите на г-жа Николова, г-жа Дякова, г-жа Сербезова-Куртева, г-н Чиков и г-жа Петкова, г-н Паналеев с цел  понижаване нивото на агресия, себеизразяване, опознаване и създаване на позитивна емоционална атмосфера. Основни застъпени теми бяха: „Аз в очите на другите”, „Как се виждам и какви са мечтите ми”, „Кои са моите начини за добро изкарано време”, „Как мога да съм желан приятел ” и др. Тренингите имаха и релаксиращо влияние върху участниците, като понижаваха нивото на тревожност и напрежение.


Новини

Покажи всички новини