Учители от специално белгийско училище на гости в Помощно училище „Стефан Караджа”

Колеги  от белгийското специално  училище  - “Sint Franciscus”- Belgium бяха наши  гости  за времето от 17.11.14г. – 21.11.14 г. В този период от време те споделиха добри практики за работа с деца със СОП, обучаваха учители и възпитатели  в техен национално приет жестико-мимичен език  - Smog, предназначен за лица с умствени увреждания, аутисти и др.невербални лица с интелектуален дефицит.

Работиха с децата от всички  класове в училище, за значителна част от тях разработиха съвместно с наши колеги  индивидуални задачи за развитие на когнитивни процеси, наблюдаваха уроци и занимания на учители и възпитатели, на които  даваха обратна връзка, препоръки, както и подаръци за класа/групата улесняващи провеждането на часовете  и заниманията.

Галерия

Новини

Покажи всички новини